MOTOR KONUŞMA ve YUTMA DEĞERLENDİRME ODASI

 • Larengeal Strobe Model 9400 [KAY PENTAX]
  • Amaç: Ses telleri, gırtlak ve burun yapılarını ve işlevlerini değerlendirmek amaçlı kullanılır. Rijit ve fleksible olmak üzere iki farklı endoskopu bulunur. Bu endoskoplar sürekli veya kesintili (strob) ışık kaynağına bağlanırlar. Ses ve yutma bozukluklarında tanı koymada altın standarttır.
  • Hedef popülasyon: Ses hastalıkları, motor konuşma bozuklukları, dudak-damak yarıklığı, yutma bozuklukları
 • Mindray Diagnostic Ultrasound System Z5
  • Amaç: İç organların ultrason görüntülerinin elde edilmesinde kullanılır.
  • Hedef popülasyon: Konuşma sesi bozuklukları, çiğneme ve yutma bozuklukları, motor konuşma bozuklukları
 • Vitalstim Fizik Tedavi Modülü (Chattanoga)
  • Amaç: Vücut çizgili kaslar uyarmak, kuvvetlendirmek, paralizi kası uyararak kasa işini yeniden öğretme, kası atrofiye gitmesini engellemek amacıyla kullanılır.
  • Hedef popülasyon: Oral faz yutma bozuklukları, motor konuşma bozuklukları
  • Kullanımı: Dil ve konuşma terapisi alanında motor konuşma bozukluğu ve yuma bozukluğuna yönelik yüz felci sonrası etkilenen yüz kasları kalem elektrot ile uyarılara kuvvetlendirilir. Hastanın çiğneme kasları ve dudak kaslarının güçlendirilmesi sayesinde yutma bozukluğunda oral faza yönelik iyileşme görülürken motor konuşma bozukluklarında ise konuşma anlaşılırlıklarında iyileşme görülür.

 

 • Vitalstim Fizik Tedavi Modülü- EMG (Cattanoga)
  • Amaç: Vücut çizgili kaslar uyarmak, kuvvetlendirmek, paralizi kası uyararak kasa işini yeniden öğretme, kası atrofiye gitmesini engellemek amacıyla kullanılır.
  • Hedef popülasyon: Yutma bozuklukları, motor konuşma bozuklukları
  • Kullanımı: Dil ve konuşa terapisi alanında Motor konuşma bozukluğu ve yutma bozukluğuna yönelik etkilenen yüz kasları ve infra-suprahyoid kaslara yönelik kuvvetlendirme amacıyla kullanılır. Çiğneme kasları ve dudak kasları güçlenmesi sayesinde yutma bozukluğunda oral faza yönelik iyileşme görülürken motor konuşma bozukluklarında ise konuşma anlaşılırlıklarında iyileşme görülür. İnfra-suprahyoid kaslara yönelik uygulamalar ise disfajiyi düzeltir, disfaji semptomlarını azaltır.
  • EMG BİOFEDBACK MODÜLÜ ile yutma uygulamalarında ilgili kasın aktivasyonuna yönelik hastaya biyofeedback amacıyla kullanılır. Vitalstimle eşzamanlı olarak kuvvetlendirmeye yardımcı olarak kullanılabildiği gibi, yutma manevraları ile yutma etkinliğini artırmak amacıyla da kullanılır.
 • EEG (EBNEURO EEG)
  • Amaç: Beynin elektriksel dalgalarını ölçerek dil ve konuşma terapisinde uygulanan tasklarda ilgili elektrotun aktivasyonuna göre yorumda bulunmak,
  • Hedef popülasyon: Afazi hastaları, gelişimsel dil bozukluğuna sahip çocuklar
  • Kullanımı: Kafatası üzerine yerleştirilen elektrolarla istirahat halindeki dalgalar ile sözel çıktı gerektiren veya gerektirmeyen tasklarla ilgili elektrot altında oluşan potansiyel ölçülür, kaydedilir ve değerlendirilir.

 

resim: