Hakkımızda

DİLKOM
Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4 Ekim 1999'da kurulmuştur. Ülkemizde dil ve konuşma bozuklukları alanında üniversiter düzeyde Rektörlüğe bağlı olup, bağımsız yapılanması ile ilk Dil ve Konuşma Terapisi Merkezidir.

Merkezin kuruluş öyküsü 1980’li yıllara dayanmaktadır; örneğin, 1984 yılında Mediko Sosyal Hastane’de Konuşma Terapisi Ünitesi kurulmuş; afazi, kekemelik ve larenjektomisi olan olgularla ağırlıklı olarak çalışılmıştır. 1979 yılında Anadolu Üniversitesinde İÇEM’in kurulmasıyla işitme engellilere doğal-işitsel sözel yöntemle eğitime başlanması ve bu birimde destek amacıyla sağlanan konuşma terapisi hizmetleri de önemli bir adımdır. 1986 yılında Türkiye’de ilk kez birer gün arayla üç hastaya Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde koklear implantasyon yapılmıştır. 1988 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Bozuklukları terapistliğinde İngiltere’de yüksek lisansını tamamlayan bir öğretim üyesi tarafından dil ve konuşma terapisi uygulamaları genişletilmiştir. 1989 yılında Özel Eğitim ABD. Bölüm haline getirilmiş ve Özel eğitimin altında ilk defa Konuşma Engellilerin Eğitimi Ana Bilim Dalı kurularak Doktora programı açılmıştır. Bu programdan üç uzman mezun olmuştur. Konuşma Engellilerin Eğitiminin bir öğretmenlik formasyonundan çok sağlık hizmeti kapsamında bulunması gerekçesiyle, 1997 yılında Eğitim Fakültelerinin YÖK tarafından yeniden yapılanması sürecinde kapatılmıştır. Türkiye’de uluslar arası görev tanımlarına uygun Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı/Terapisti/Pataloğu unvanına sahip çok az meslek elemanının bulunması ve adı geçen sorunlu bireylere yeterli hizmetin verilememesi nedeniyle uzman terapist yetiştirme gereksinimi tekrar gündeme gelmiştir. Yetiştirilmesi hedeflenen uzmanlara uygulama sağlamak amacıyla Mediko-Sosyal ve Eğitim Fakültesindeki Konuşma Terapisi ünitelerinin merkeze dönüşmesi zorunlu hale gelmiştir.

Merkezimizin kuruluş amacı merkezimizin kuruluş yönetmeliğinde belirtildiği gibi;

a. Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylere tanı/değerlendirme, terapi, danışmanlık hizmeti vermek,

b. Temel ve uygulamalı araştırma ve yayın yapmak,

c. Bu alanda eğitim gören /görecek lisans ve lisansüstü öğrencilere uygulama olanağı sağlamak,

d. Toplum yararına yönelik etkinlik yapmaktır.