SES BOZUKLUKLARI,GELİŞİMSEL DİL BOZUKLUKLARI, DUDAK DAMAK YARIĞI VE EDİNİLMİŞ DİL BOZUKLUKLARI BAŞVURU FORMU

Kurumumuza Ses Bozukluğu, Gelişimsel Dil Bozukluğu, Dudak Damak Yarığı ve ayrıca Edinilmiş Dil Bozuklukları üniteleri için vaka değerlendirme başvuruları alınacaktır. Bu üniteler harici başvurular dikkate alınmayacaktır. Her dört ünite için başvuru kriterleri ve başvuru formu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
Ses Bozukluğu Birimi Başvuru Kriterleri:

 • Başvuru sayımız 30 (otuz) kişiyle sınırlıdır. 
 • Kulak Burun Boğaz hekimi tarafından muayene edilmiş olmak;

Muayane sonucunda tanısı konmuş

 • Ses bozukluğu,
  • Ses kısıklığı,
  • Sesi kullanırken yorulma ve ağrı,
  • Seste çatallanma, boğukluk, pürüzlülük
  • Ergenlik dönemini geçirmiş erkeklerde sesin aşırı inceliği gibi sesle ilgili bozukluklardan en az birisine sahip olmak.

Bu başvuru geç konuşma, kekemelik, kaza veya inme sonrası konuşma bozuklukları, artikülasyon bozuklukları gibi şikayetlere sahip bireyleri kapsamamaktadır.
 
Gelişimsel Dil Bozukluğu Değerlendirme Başvuru Kriterleri:

 • 3 yaş 11 ay ve sonrası
 • Ek bir engel olmayan
 • Başka bir yerde terapi almıyor olan
 • Değerlendirme seanslarının yüz yüze olmasını kabul eden
 • Başvuru sayımız 50 kişiyle sınırlıdır (Vaka değerlendirmesi yapıldıktan sonra terapi için bir dönem beklemesi gerekebiilir)

 
Edinilmiş Dil Bozuklukları Birimi Başvuru Kriterleri:

 • İnme veya kaza sonrası beyin hasarına bağlı olarak konuşmada ve/veya konuşulanları anlamada güçlük yaşayan,
 • Öngörüşme (değerlendirme) seansının COVID tedbirleri çerçevesinde DİLKOM’da yüz yüze yapılmasını kabul eden bireyler başvurabilir.

 
*Başvuru kontenjan sınırı bulunmamaktadır. Değerlendirme seansı yüz yüze yapılacak olup terapiler online platformda tele-terapi şeklinde yürütülecektir. Kabul edilmemesi durumunda yüz yüze terapi için vaka sıraya alınacaktır. Yüz yüze terapilerin ne zaman başlayacağı henüz belli değildir.
 
Dudak Damak Yarığı Ünitesi Başvuru Kriterleri:

 • 5 yaş ve üzeri
 • Başvuru sınırı bulunmamaktadır.
 • Öngörüşme (değerlendirme) seansının COVID tedbirleri çerçevesinde DİLKOM’da yüz yüze yapılmasını kabul eden bireyler başvurabilir.

 
Başvuru için formu doldurun