Sürekli Değerlendirme

Afazi, Ses Bozuklukları ve Dudak Damak Yarığına Bağlı Konuşma Bozuklukları ünitelerinde sürekli olarak değerlendirme randevusu verilmektedir.