Özel Gereksinimli Bireyler

Merkezimizde herhangi bir tanı almış Özel Gereksinimli Bireylerin dil ve konuşma değerlendirmeleri yapılmaktadır ve değerlendirme sonucunda bilgilendirme, danışmanlık ve yönlendirme hizmeti sunulmaktadır.
Belirtilen değerlendirme/danışmanlık hizmetlerinin dışında Özel Gereksinimli Bireylere yönelik Dil ve Konuşma Terapisi hizmeti sunulamamaktadır.
Ancak, 3–6 yaş arasındaki Otizmli çocuklara yönelik, çağrıda yer alan ölçütleri karşılayan vakalara yönelik gelişimi destekleme hizmeti verilmektedir.