DİLKOM Eskişehir Anadolu Üniversitesin'de Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 1999 yılında kurulmuştur. DİLKOM adıyla Dil ve Konuşma Terapistliği eğitimi verdiğini ilan eden kuruluşlarla hiçbir ilişkimiz ve işbirliğimiz bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur. 

 

DİLKOM; dil ve konuşma bozuklukları alanında üniversiter düzeyde Rektörlüğe bağlı olarak 4 Ekim 1999 tarihinde kurulmuştur.

DİLKOM’un amaçları, Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylere tanı/değerlendirme, terapi, danışmanlık hizmeti vermek, bu alanda eğitim gören/ görecek lisans ve lisansüstü öğrencilere uygulama olanağı sağlamak, uygulamalı araştırma ve yayın yapmak ve temel ve uygulamalı araştırma ve yayın yapmaktır.

DİLKOM’un Vizyonu: Yaşamın herhangi bir döneminde dil ve konuşma sorunu olan bireylere bilimsel dayanaklı hizmet sağlayan; bu hizmetle bireylerin yaşam kalitesini arttıran, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla alanyazında ve topluma katkıda bulunan ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, yenilikçi bir merkez olmaktır.

DİLKOM’un Misyonu: Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmek hedefi doğrultusunda, DKB alanında eğitim, araştırma ve projelerle evrensel bilgi birikimine katkı sağlamak, her yaş grubundaki dil ve konuşma sorunu olan bireye değerlendirme/tanılama, terapi ve danışmanlık hizmetleri sunmak, DKT alanında eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilere uygulama olanağı sağlamak ve topluma hizmet etkinlikleri gerçekleştirmektir.

DİLKOM & Terapi Hizmetleri: DİLKOM bünyesinde; Öngörüşme/Değerlendirme Ünitesi, Odyometri Ünitesi, Afazi Ünitesi, Gecikmiş Dil ve Konuşma/SLI Ünitesi, Dudak/Damak Yarıklığı Ünitesi, Konuşmada Akıcılık Bozuklukları Ünitesi, Motor Konuşma Bozuklukları Ünitesi, Yutma Bozuklukları Ünitesi, Ses Bozuklukları Ünitesi, Konuşma Sesi Bozuklukları Ünitesi bulunmaktadır.

Dilkom’da iki tür hizmet sunulmaktadır;

1. Başvuran vakaların Dil ve Konuşma değerlendirmelerinin yapılması;
2. Değerlendirme sonucunda terapi alması uygun olanlarının en fazla 1 yıl süre ile Dil ve Konuşma Terapisi hizmetinin verilmesidir.

Buna göre bazı vakalar sadece değerlendirilerek durum raporu alabilmekte bazı vakalar ise Dil Konuşma Bozukluğunun türüne göre farklı sürelerde eğitim alabilmektedir.

Dilkom Hizmetlerinden yararlanabilmek için;

  • Her yıl ilan edilen tarihte internet üzerinden ön başvuruda bulunulması,

  • Ön başvuru sonuçlarına göre değerlendirme randevusunun belirlenmesi,

  • Değerlendirme randevusuna gelinerek Ön Büroya başvuru yapılması ve gerekli işlemlerin yapılarak, formların doldurulması,

  • Uzmanlar tarafından gerekli değerlenmelerin yapılması,

  • Dil ve Konuşma Terapisi alması uygun görülenlerin terapi sırasına alınması

  • Planlanan tarihlerde terapiye gelinmesi.

 


DİLKOM 2021 – 2022 EĞİTİM DÖNEMİ
ÇALIŞMA TAKVİMİ 

 

TARİH

İŞLEM

23 Ağustos 2021

Ön Başvuruların Başlangıcı

27 Ağustos 2021

Ön Başvuruların Kapanışı

01 Eylül 2021

Değerlendirme Randevularının Belirlenmesi

06 Eylül 2021

Güz Dönemi Değerlendirmelerinin Başlaması

11 Ekim 2021

Güz Dönemi - Terapilerin Başlaması

24 Ocak 2022

Güz Dönemi Sonu

31 Ocak 2022

Bahar Dönemi Değerlendirmelerinin Başlaması 

28 Şubat 2022

Bahar Dönemi - Terapilerin Başlaması

01 Haziran 2022

Bahar Dönemi Sonu