Gelişimsel Yetersizlik Birimi İletişim Destek Grupları, Değerlendirme Esnasında Bulundurulması Gereken Evraklar

1.      Değerlendirilecek bireyin nüfus cüzdanı fotokopisi
2.      Değerlendirilecek bireyin ebeveynlerinin nüfus cüzdanı fotokopileri
3.      Değerlendirilecek bireyin sağlık kurulu raporu fotokopisi
 
 
 
NOT:
 
·         Değerlendirme saatinizin 15 dakika öncesinde Dilkom ‘da bulunmalısınız.
·         Değerlendirilecek bireyler, sadece aileleri tarafından değerlendirmeye getirilebilir, aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaklardır.